Banner giới thiệu Banner giới thiệu

Tin tức

20/3/2021 sự kiện hợp tác giữa tuyển thủ quốc gia Nguyễn Quang Hải cùng Wika cho ra mắt sản phẩm Wika QH19NEO. Một dự án kết hợp mà Wika đã rất tâm huyết từ khâu tiền kỳ đến hậu kỳ. Từng phân đoạn đều được team nghiên cứu kỹ càng để tạo ra thành phẩm hoàn hảo nhất.