Banner giới thiệu Banner giới thiệu

Bộ lọc

Loại sản phẩm
Size giày
Màu giày
Giá
(Chưa có đánh giá)

- Thành phần: 100% Carbon - Trọng lượng: 4U (82 ± 3g) - Điểm cân bằng: 290 ± 3mm - Độ cứng: Trung bình - Tay cầm: G5 - Mức căng dây tối ưu: 12.5 Kg - Màu sắc: Trắng Xanh - Đen Đỏ - Trắng Đen
649.000 đ
Giảm sốc tới Tiết kiệm
%
(Chưa có đánh giá)

- Thành phần: 100% Carbon - Trọng lượng: 4U (82 ± 3g) - Điểm cân bằng: 290 ± 3mm - Độ cứng: Trung bình - Tay cầm: G5 - Mức căng dây tối ưu: 12.5 Kg - Màu sắc: Trắng Xanh - Đen Đỏ - Trắng Đen
649.000 đ
Giảm sốc tới Tiết kiệm
%
(Chưa có đánh giá)

- Thành phần: 100% Carbon - Trọng lượng: 4U (82 ± 3g) - Điểm cân bằng: 290 ± 3mm - Độ cứng: Trung bình - Tay cầm: G5 - Mức căng dây tối ưu: 12.5 Kg - Màu sắc: Trắng Xanh - Đen Đỏ - Trắng Đen
649.000 đ
Giảm sốc tới Tiết kiệm
%